Rượu ngô Na Hang

Đạt hạng:

Giá bán:Liên hệ

* Quy mô: - Sử dụng từ 30 - 50 tấn ngô hạt/năm đẻ trưng cất sản phẩm rượu: Từ 10.000 - 15.000 lít rượu/năm. - Nguyên liệu: Diện tích sản xuất ngô >20 ha theo tiêu chuẩn hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại lá tự nhiên trên địa bàn. - Sản phẩm: Chai thủy tinh 500ml. Can 2 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít.

GỌI CHO DOANH NGHIỆP