Hàm Yên đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Thứ 2, ngày 15 tháng 1 năm 2024 - 09:02

Ngày 08/01/2024, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng, phân hạng lại sản phẩm OCOP năm 2023.


Ngày 08/01/2024, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng, phân hạng lại sản phẩm OCOP năm 2023.

Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hàm Yên tổ chức

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Theo đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hàm Yên đã tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 của các Chủ thể là 08 Hợp tác xã trên địa bàn huyện, với tổng số 08 sản phẩm: Thịt Dê tươi Hùng Đức; Mật ong Bình Xa; Mít sấy giòn Minh Phát; Trái cây giòn Minh Phát; Chè xanh Thái Hòa; Rượu cát sâm; Hoa đu đủ sấy; Su hào Ninh Thái.

Dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP huyện Hàm Yên, đại diện các sở: Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Y tế và các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023.

Tại Hội nghị, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 bằng cách chấm điểm cho 08 sản phẩm. Qua đánh giá chấm điểm, Hội đồng đã đánh giá 08 sản phẩm đạt 3 sao.

Sản phẩm đánh giá, phân hạng năm 2023

Theo đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm dự thi chủ yếu là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, truyền thống của địa phương, các chủ thể đã quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc và bao bì nhãn mác theo quy định, đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh về sản vật, vùng nguyên liệu và sử dụng lao động địa phương. Các chủ thể đã thấy được lợi thế, cơ hội để phát triển và khai thác giá trị sản phẩm gắn với nét văn hóa truyền thống và điều kiện tự nhiên, góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sản phẩm Dê tươi Hùng Đức

Các chủ thể có sản phẩm sau khi được chứng nhận tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, bổ sung hồ sơ, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng mẫu mã bao bì phù hợp với quy định và thị hiếu của thị trường, quan tâm chú trọng đến công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Sản phẩm Mít và Trái cây sấy giòn

Đồng thời, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình UBND huyện công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao đối với 08 sản phẩm cho các chủ thể; tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm đến hạn đánh giá lại theo kế hoạch./.

Người viết: Vi Thế Truyền - Chi cục Phát triển nông thôn