Đặc sản Na dai Lực Hành - Giá bán: Liên hệ

+ Mô tả sản phẩm


+ Ngày cập nhật: 4/21/2020

+ Lượt xem: 269 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Thắng Lợi

Địa chỉ: Xóm Đồng Trò, xã Lực Hành, Yên Sơn, Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0967618181

Email: Đang cập nhật

Người đại diện: Phạm Đình Thắng - Chức vụ: Giám đốc HTX

Sản phẩm cùng Huyện Yên Sơn

   

Cam đường Phúc Ninh

Xã Phúc Ninh, 258 views