Cá Lăng nguyên con

Đạt hạng:

Giá bán:Liên hệ

Cá Lăng nguyên con * Quy mô: 40 lồng cá, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang. - Sản lượng: > 5.000 kg/năm. - Sản phẩm: Cá Lăng tươi đóng túi. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói. - Liên hệ mua hàng

GỌI CHO DOANH NGHIỆP