Bột rắc cơm Lâm Bình-Vị lạc sen đỏ

Đạt hạng:

Giá bán:Liên hệ

Tóm tắt thông tin về sản phẩm: Bột rắc cơm Lâm Bình-Vị lạc sen đỏ là sản phẩm của Đề tài khoa học và công nghiệp cấp tỉnh về “Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, công thức phối trộn, chế biến bột rắc cơm từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo sinh kế cho người dân phục vụ phát triển du lịch”.

GỌI CHO DOANH NGHIỆP