Hà Thủ Ô Tuệ Tâm

Đạt hạng:

Giá bán:Liên hệ

Xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang - ĐT: 0973632975 - Đại diện: Bàn Thị Liên - Quy mô vùng nguyên liệu: 8,0 ha. - Sản lượng: 3.000 hộp/năm - Giá bán:Liên hệ mua hàng

GỌI CHO DOANH NGHIỆP