Rượu chuối Kim Bình - Giá bán: 75.000 đồng/chai

+ Mô tả sản phẩm


+ Ngày cập nhật: 4/26/2020

+ Lượt xem: 1086 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Kim Bình

Địa chỉ: Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0965.642.888

Email: Đang cập nhật

Người đại diện: Cao Văn Phúc - Chức vụ: Giám đốc HTX

Sản phẩm cùng Huyện Chiêm Hoá

   

Cam sành Hà Lang

Xã Hà Lang, 280 views

   

Long Nhãn Chiêm Hóa

Xã Vinh Quang, 810 views

   

Lạc Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn, 369 views

   

Hồng không hạt

Xã Bình Phú, 264 views

   

Cam Vinh

Xã Tân Thịnh, 251 views

   

Bánh gai Chiêm Hóa

Thị trấn Vĩnh Lộc, 96 views

   

Cá kho Mạnh Mẽ

Xã Hoà Phú, 1,072 views

   

Chè Pà Thẻn Linh Phú

Xã Linh Phú, 328 views

   

Cam sành Trung Hà

Xã Trung Hà, 326 views

   

Thịt trâu Hùng Mỹ (chuyên cung trâu khô, tươi)

Xã Hùng Mỹ, 604 views

   

Cá Chiên Yên Nguyên

Xã Yên Nguyên, 471 views