Long Nhãn Chiêm Hóa - Giá bán: 20.000 đồng/lạng

+ Mô tả sản phẩm


+ Ngày cập nhật: 4/26/2020

+ Lượt xem: 810 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Cơ sở sản xuất Dương Đức Huệ

Địa chỉ: Thôn Tiên Hóa 1, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0397.885.643

Email: Đang cập nhật

Người đại diện: Dương Đức Huệ - Chức vụ: Chủ Cơ sở

Sản phẩm cùng Huyện Chiêm Hoá

   

Cam sành Hà Lang

Xã Hà Lang, 281 views

   

Rượu chuối Kim Bình

Xã Kim Bình, 1,087 views

   

Lạc Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn, 369 views

   

Hồng không hạt

Xã Bình Phú, 265 views

   

Cam Vinh

Xã Tân Thịnh, 251 views

   

Bánh gai Chiêm Hóa

Thị trấn Vĩnh Lộc, 96 views

   

Cá kho Mạnh Mẽ

Xã Hoà Phú, 1,073 views

   

Chè Pà Thẻn Linh Phú

Xã Linh Phú, 329 views

   

Cam sành Trung Hà

Xã Trung Hà, 326 views

   

Thịt trâu Hùng Mỹ (chuyên cung trâu khô, tươi)

Xã Hùng Mỹ, 605 views

   

Cá Chiên Yên Nguyên

Xã Yên Nguyên, 471 views