Măng tre mai xanh Bình Phú

Đạt hạng:

Giá bán:Liên hệ

Diện tích vùng nguyên liệu hiện có 30 ha. Năm 2024, hợp tác xã sẽ liên kết mở rộng vùng nguyên liệu trồng mới khoảng 25 ha. Sản lượng măng khô năm 2023 trên 8 tấn. Măng tre tre mai xanh Bình Phú được đóng trong túi nilon trọng lượng 500g; 1kg

GỌI CHO DOANH NGHIỆP