Nam Định đặt mục tiêu đạt 60 sản phẩm OCOP trong năm 2021.

Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021 - 09:30

Nam Định phấn đấu năm 2021, có ít nhất 10 - 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.


Nam Định phấn đấu năm 2021, có ít nhất 10 - 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định. Ảnh: Mai Chiến.

          Theo ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nam Định: Năm 2020, ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Song, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Nam Định, ngành nông nghiệp đã biến thách thức thành cơ hội.

          Trong năm qua, đơn vị đã tập trung hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và các mô hình NTM kiểu mẫu. Hướng dẫn các địa phương đăng ký chỉ tiêu phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

          Kết quả năm 2020, toàn tỉnh có 13 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019; 3 xã, thị trấn đã được UBND tỉnh quyết định thừa nhận đạt chuẩn NTM sau sáp nhập; có 77 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao. 112 xã, thị trấn có mô hình thôn/xóm NTM kiểu mẫu với tổng số 395 mô hình;

          Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 được triển khai tích cực. Sở NN-PTNT đã hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân, HTX, doanh nghiệp phát triển sản phẩm theo Chương trình OCOP… kết quả, có 110 sản phẩm đạt 3 - 4 sao và đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 (gồm 11 sản phẩm đạt 4 sao, 99 sản phẩm đạt 3 sao).

          Đến nay, toàn tỉnh đã có 146 sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt 3 - 4 sao. Trong đó, có 28 sản phẩm OCOP 4 sao và 118 sản phẩm OCOP 3 sao. Nam Định được Trung ương đánh giá là 1 trong 5 tỉnh triển khai tốt nhất chương trình OCOP.

          Ông Tiến thông tin, năm 2021, Nam Định phấn đấu có ít nhất 10 - 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu và 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

          Để đạt được mục tiêu trên, ông Tiến nhấn mạnh: Đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương vào điều kiện thực tiễn của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021 với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

          Phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nôngthôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong đó đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

          Tích cực triển khai đồng bộ Chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh.

Người sưu tầm: Đỗ Đắc Huy/Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam