Homestay Nặm Đíp - Giá bán: thoả thuận Liên hệ

+ Mô tả sản phẩm

Dịch vụ DLCĐ và điểm DL

+ Ngày cập nhật: 12/30/2020

+ Lượt xem: 62 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Tổ Hợp tác Dịch vụ Homestay

Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp, xã Lăng can

Điện thoại: 0975887545

Email: chauthinga@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Văn Việt - Chức vụ: Tổ trưởng

Sản phẩm cùng Huyện Lâm Bình

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 43 views

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 64 views

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 48 views

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 66 views

   

Trâu Bình An

Xã Bình An, 240 views

   

Lợn đen Lăng Can

Xã Lăng Can, 224 views

   

Lạc Thổ Bình (chuyên cung cấp lạc khô, củ lạc tươi và lạc giống)

Xã Thổ Bình, 272 views