Tải về file văn bản: Văn bản số 60/TTXT-TVHT ngày 16/3/2023 của Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang về việc mời tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm Du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023