Trà Vinh đặt mục tiêu mỗi năm có thêm từ 40-50 sản phẩm OCOP

Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023 - 10:00

- Từ nay đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu mỗi năm sẽ có thêm từ 40-50 sản phẩm OCOP và hơn 70% sản phẩm OCOP được tham gia các sàn giao dịch điện tử.:00


Trà Vinh hiện có nhiều chính sách hỗ trợ các cơ sở tham gia chương trình OCOP, như hỗ trợ 100% kinh phí thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm và xây dựng câu chuyện sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/sản phẩm.

Hỗ trợ kinh phí thuê hoặc xây dựng mới cửa hàng kinh doanh sản phẩm OCOP với diện tích tối thiểu 20m2 với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/cửa hàng; hỗ trợ 50% kinh phí mua máy móc và trang thiết bị, dây chuyền sản xuất cho cơ sở ngành nghề nông thôn có sản phẩm đạt OCOP, tối đa không quá 300 triệu đồng/cơ sở…

Sản phẩm OCOP được Trà Vinh coi là một trong những sản phẩm chủ lực.

Ngoài ra, Trà Vinh cũng hỗ trợ các cơ sở tham gia Chương trình OCOP nâng hạng sao cùng nhiều khóa học, tập huấn về Chương trình OCOP; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm OCOP tại hội chợ sản phẩm OCOP do bộ, ngành Trung ương, tỉnh thành trong cả nước tổ chức.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, sản phẩm OCOP được tỉnh coi là một trong những sản phẩm chủ lực. “UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo huy động các nguồn lực, các đơn vị để nâng cao nhân thức trong công tác quản lý, điều hành phát triển sản phẩm OCOP. Do vậy, sản phẩm OCOP của tỉnh đã đạt được các chứng chỉ theo quy định, đặc biệt sẽ tiến tới đạt chứng chỉ tại một số quốc gia có sản phẩm xuất khẩu”.

Tính đến nay. toàn tỉnh Trà Vinh có 108 sản phẩm OCOP, trong đó 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 16 sản phẩm đạt 4 sao và 87 sản phẩm 3 sao./.

Người sưu tầm: Nguyễn Văn Hiệp/Phòng Kinh tế hợp tác và Hành chính - Tổng hợp

Nguồn: baovov.vn