Lạc nhân rang

Đạt hạng:

Giá bán:Liên hệ

Tóm tắt thông tin về sản phẩm: Cây lạc được xác định là 1 trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Tuyên Quang; diện tích gieo trồng lạc hàng năm trên 4.500 ha, trong đó tập trung chủ yếu tại các xã: Phúc Sơn, Minh Quang, Thổ Bình của huyện Lâm Bình.

GỌI CHO DOANH NGHIỆP