Số/Ký hiệuNgày BHTrích yếuTải về
MẪU ĐIỀN THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM16-01-2020Điền thông tin về sản phẩm OCOP    
77/2019/NĐ-CP10-10-2019NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ HỢP TÁC
920/QĐ-BCT16-04-2019Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020
24/KH-UBND11-03-2019Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08/2019/TT-BTC30-01-2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
04/KHPH/BNN-TWĐTN08-01-2019Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2018 - 2020
01/QD-BCDTW22-08-2018Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
5053/BNN-VPĐP04-07-2018Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 5053/BNN-VPĐP ngày 04/07/2018 Về việc góp ý Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020
490/QĐ-TTg07-05-2018Quyết định sô 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
1048/QĐ-TTg01-01-1900Quyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
955/HD-SNN01-01-1900Hướng dẫn tạm thời Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số: 52/2018/NĐ-CP01-01-1900NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
1789/HD-SNN01-01-1900Hướng dẫn Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
Số: 11/2019/NQ-HĐND01-01-1900Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang