Sản xuất, kinh doanh nông sản sạch vì sức khỏe cộng đồng

Mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề khiến người tiêu dùng lo ngại. Trước thực trạng trên, tỉnh đã có kế hoạch hành động quyết liệt, với nhiều giải pháp cụ thể nhằm siết chặt vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm này

Đưa chăn nuôi trâu, bò thành hàng hóa theo chuỗi liên kết

Chăn nuôi trâu, bò hiện đang là một trong những ngành hàng quan trọng của nông nghiệp Tuyên Quang. Chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, tỉnh đã có nhiều giải pháp giúp nông dân liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi, đảm bảo nâng cao giá trị chăn nuôi. Từ những mô hình thành công

Tuyên Quang - Ứng dụng kỹ thuật mới trồng lạc để nâng cao năng suất và bảo đảm ATLĐ

Phát huy lợi thế sự phù hợp của đất đai, khí hậu cùng việc đầu tư thâm canh, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất đã giúp cây lạc trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Tuyên Quang - HTX liên kết đào tạo, giải quyết việc làm

Hiệu quả vượt trội trong các mô hình liên kết đang giúp các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khẳng định vai trò dẫn dắt sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị cho thành viên, đồng thời, có đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chương trình OCOP - giải pháp xây dựng, phát triển nông thôn mới hiệu quả

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân

Hàm Yên trồng cam sạch, thu tiền tỷ

Bắt đầu vào đông, khắp các triền đồi, rẻo cao của Hàm Yên, những trái cam đã dần “thắp lửa”. Sau nhiều nỗ lực của chính quyền, người trồng cam nơi này đã dần chuyển từ số lượng sang chất lượng. khi những vùng sản xuất cam sạch hình thành, trái ngọt đến đâu thương lái đến tận vườn thu mua đến đó. Năm nay, cam Hàm Yên không phải được mùa lớn, nhưng cũng không mất mùa, lại được giá. Đó là sự đền bù xứng đáng cho những vất vả, cực nhọc của người trồng sau nhiều năm chăm bón

Những thanh niên triệu phú ở xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chịu khó học hỏi, dám đương đầu với thử thách, nhiều thanh niên xã Hợp Thành (Sơn Dương) đã khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình, trở thành những triệu phú trẻ.

Khẳng định giá trị gỗ rừng trồng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực là một trong ba khâu đột phá để thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có các chủ trương, cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa giá trị, nâng cao đời sống người dân.

Hình thành vùng chăn nuôi chủ lực giá trị kinh tế cao

Với tiềm năng đất đai, cộng với kinh nghiệm sản xuất của người dân, Tuyên Quang có đủ lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng. Trên thực tế ở các địa phương đã hình thành các vùng chăn nuôi với các sản phẩm chủ lực gồm: Trâu, cá đặc sản. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp là tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, có lợi thế, bảo đảm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy thương hiệu, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị

Thực hiện mục tiêu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt bình quân trên 4%/năm theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, ngành Nông nghiệp tập trung xây dựng nhãn hiệu, phát huy thương hiệu sản phẩm, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang

Ếch, gà sạch Hoàng Khai

Khoảng 4 tháng nay, Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) triển khai mô hình chăn nuôi ếch, gà sạch. Đây là hướng đi mới của hợp tác xã cùng với mô hình liên kết chăn nuôi trâu vỗ béo