HTX Toàn TuyếnĐịa chỉ: Xã Đà Vị
Hộ gia đình - Đậu xanh Địa chỉ: Xã Đà Vị, Yên Hoa, Côn Lôn