TP Tuyên Quang

Sản phẩm cung cấp: Hoa đào Nông Tiến

Địa chỉ: Phường Nông Tiến

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cây Đinh lăng

Địa chỉ: Phường Ỷ La

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Tinh bột nghệ

Địa chỉ: Xã Lưỡng Vượng

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Gà Đỏ Đồng Dầy

Địa chỉ: Xã An Khang

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Bưởi An Tường

Địa chỉ: Xã An Tường

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Thanh long An Tường

Địa chỉ: Xã An Tường

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Tăm Giang

Địa chỉ: Tổ 28, Minh Xuân

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Măng tây

Địa chỉ: Phường Ỷ La

Điện thoại: