Huyện Na Hang

Sản phẩm cung cấp: Rượu ngô Na Hang

Địa chỉ: Xã Sơn Phú

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Vịt bầu Côn Lôn

Địa chỉ: Xã Côn Lôn

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cá Chép ruộng

Địa chỉ: Xã Thượng Giáp

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cá đặc sản Na Hang

Địa chỉ: Thị trấn Na Hang

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Măng khô Sơn Phú

Địa chỉ: Xã Sơn Phú

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cao chanh

Địa chỉ: Xã Khâu Tinh

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Thịt lợn chua Na Hang

Địa chỉ: Thị trấn Na Hang

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Lợn đen Thanh Tương

Địa chỉ: Xã Thanh Tương

Điện thoại: