Huyện Hàm Yên

Sản phẩm cung cấp: Vịt bầu Minh Hương

Địa chỉ: Xã Minh Hương

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Vịt bầu Minh Hương ,Gạo Minh Hương

Địa chỉ: Xã Minh Hương

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Gạo Minh Hương

Địa chỉ: Xã Minh Hương

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Thịt trâu Hàm Yên

Địa chỉ: xã Thái Hòa

Điện thoại: