Huyện Hàm Yên

Sản phẩm cung cấp: Gạo Minh Hương

Địa chỉ: Xã Minh Hương

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cá lồng đặc sản Thái Hòa

Địa chỉ: xã Thái Hòa

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Bưởi Đức Ninh

Địa chỉ: Xã Đức Ninh

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Thịt trâu Hàm Yên

Địa chỉ: Xã Thái Sơn

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Gà thiến Đèo Ảng

Địa chỉ: Xã Bình Xa

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Bún bánh đa Bình Xa

Địa chỉ: Xã Bình Xa

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Thanh long ruột đỏ Yên Phú

Địa chỉ: Xã Yên Phú

Điện thoại: