Tất cả cơ sở

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: TDP Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: TDP Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Sản phẩm cung cấp: Hoa đào Nông Tiến

Địa chỉ: Phường Nông Tiến

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Dệt thổ cẩm Hồng Quang

Địa chỉ: Xã Hồng Quang

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cây Đinh lăng

Địa chỉ: Phường Ỷ La

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Tinh bột nghệ Tiến Phát

Địa chỉ: Xã Cấp Tiến

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Tinh bột nghệ

Địa chỉ: Xã Lưỡng Vượng

Điện thoại: