Văn bản số 2171/HDLN-SNN-STC-SKHDT-NHNN ngày 28/12/2018 của Liên ngành về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về: /VANBAN/2020425_18512.pdf