Văn bản số 2I72IHDLN-NN-TC-KHET-XD-NHN ngày 28/12/2018 của Liên ngành về Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về: /VANBAN/2020425_18385.pdf