Cam sành Hà Lang - Giá bán: Liên hệ

+ Mô tả sản phẩm

*Tổng diện tích trồng cam hiện có 64,8ha (trong đó Cam sành 61,0ha; Giống Cam vinh 3,8ha) Diện tích cho sản phẩm: 30,4ha. * Năng suất bình quân đạt 35 tạ/ha, sản lượng, hàng năm đạt 1.060 tấn. * Giá trị đạt hàng năm 6.360 triệu đồng.

+ Ngày cập nhật: 6/10/2020

+ Lượt xem: 280 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Hà Lang

Địa chỉ: Thôn Nà Khán, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0974.579.706

Email: mavandienhl@gmail.com

Người đại diện: Ma Văn Điện - Chức vụ: Giám đốc HTX

Sản phẩm cùng Huyện Chiêm Hoá

   

Rượu chuối Kim Bình

Xã Kim Bình, 1,087 views

   

Long Nhãn Chiêm Hóa

Xã Vinh Quang, 810 views

   

Lạc Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn, 369 views

   

Hồng không hạt

Xã Bình Phú, 264 views

   

Cam Vinh

Xã Tân Thịnh, 251 views

   

Bánh gai Chiêm Hóa

Thị trấn Vĩnh Lộc, 96 views

   

Cá kho Mạnh Mẽ

Xã Hoà Phú, 1,073 views

   

Chè Pà Thẻn Linh Phú

Xã Linh Phú, 329 views

   

Cam sành Trung Hà

Xã Trung Hà, 326 views

   

Thịt trâu Hùng Mỹ (chuyên cung trâu khô, tươi)

Xã Hùng Mỹ, 604 views

   

Cá Chiên Yên Nguyên

Xã Yên Nguyên, 471 views