Hồng không hạt - Giá bán: 20.000 đồng/kg

+ Mô tả sản phẩm


+ Ngày cập nhật: 4/26/2020

+ Lượt xem: 264 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Các hộ dân trên địa bàn xã Bình Phú

Địa chỉ: Các hộ dân trong xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0946770954

Email: Đang cập nhật

Người đại diện: Nguyễn Thị Nguyên - Chức vụ: Hộ sản xuất, kinh doanh

Sản phẩm cùng Huyện Chiêm Hoá

   

Cam sành Hà Lang

Xã Hà Lang, 281 views

   

Rượu chuối Kim Bình

Xã Kim Bình, 1,087 views

   

Long Nhãn Chiêm Hóa

Xã Vinh Quang, 810 views

   

Lạc Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn, 369 views

   

Cam Vinh

Xã Tân Thịnh, 251 views

   

Bánh gai Chiêm Hóa

Thị trấn Vĩnh Lộc, 96 views

   

Cá kho Mạnh Mẽ

Xã Hoà Phú, 1,073 views

   

Chè Pà Thẻn Linh Phú

Xã Linh Phú, 329 views

   

Cam sành Trung Hà

Xã Trung Hà, 326 views

   

Thịt trâu Hùng Mỹ (chuyên cung trâu khô, tươi)

Xã Hùng Mỹ, 605 views

   

Cá Chiên Yên Nguyên

Xã Yên Nguyên, 471 views