Lạc Thổ Bình (chuyên cung cấp lạc khô, củ lạc tươi và lạc giống) - Giá bán: Liên hệ

+ Mô tả sản phẩm


+ Ngày cập nhật: 4/26/2020

+ Lượt xem: 272 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN Thổ Bình

Địa chỉ: xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0388.662.294

Email: viquan65@gmail.com

Người đại diện: Vi Văn Quận - Chức vụ: Giám đốc HTX

Sản phẩm cùng Huyện Lâm Bình

   

Homestay Nặm Đíp

Xã Lăng Can, 63 views

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 43 views

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 65 views

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 49 views

   

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Xã Bình An, 66 views

   

Trâu Bình An

Xã Bình An, 240 views

   

Lợn đen Lăng Can

Xã Lăng Can, 224 views