Hồng không hạt

Xã Bình Phú, 261 views

Cam Vinh

Xã Tân Thịnh, 245 views

Lạc Thổ Bình (chuyên cung cấp lạc khô, củ lạc tươi và lạc giống)

Xã Thổ Bình, 267 views

Cam sành Trung Hà

Xã Trung Hà, 325 views

Đặc sản Na dai Lực Hành

Xã Lực Hành, 267 views

Hồng Tràng Đà

Phường Tràng Đà, 238 views