Cá Lăng nguyên con, Cá Lăng phi lê, Cá Lăng cắt khúc

Phường Minh Xuân, 53 views

Bưởi đào Thái Long

Phường Thái Long, 42 views

Chuỗi sản phẩm bưởi Đức Ninh

Xã Đức Ninh, 385 views

Cá đặc sản Thái Hòa

Xã Thái Hoà, 272 views

Thịt trâu Hàm Yên

Xã Thái Sơn, 463 views

Vịt bầu Minh Hương

Xã Minh Hương, 243 views

Trâu Bình An

Xã Bình An, 230 views

Lợn đen Lăng Can

Xã Lăng Can, 221 views

Cam đường Phúc Ninh

Xã Phúc Ninh, 254 views

Thịt lợn Sáng Nhung (Chuyên cung cấp thịt lợn, con giống)

Xã Đông Thọ, 212 views

Thương hiệu Gà đỏ Đồng Dày

Phường An Khang, 180 views

Thịt trâu Hùng Mỹ (chuyên cung trâu khô, tươi)

Xã Hùng Mỹ, 597 views

Cá Chiên Yên Nguyên

Xã Yên Nguyên, 465 views

Thịt lợn đen

Xã Thanh Tương, 193 views